Šāvieni

Rokas augšā!

Šis efekts ir nepieciešams katrā video, kurā klātesoši ir šaujamieroči.
Šķietami vienkāršs efekts, kas prasa augstu kompetenci un profesionālo varēšanu. Šeit svarīga ir precizitāte – ložu imitācijai jānostrādā precīzi saskaņā ar pašu šāvienu. Ar filigrānu meistarību jāpanāk lodes imitācijas vizuāla ticamība, šeit precīzi jāzina un jāņem vērā katra materiāla fizikālās īpašības, kā arī kompozīcijas likumi un kameras darbs.
Pāri visam – drošība – efekts nedrīkst apdraudēt aktieri, kurš filmā saņem lodes trāpījumu.

Strādājot kino projektos, kā arī eksperimentējot darbnīcā, ir pilnībā atstrādāta ložu trāpījumu imitācija veidošana visdažādākajos materiālos – kokā, metālā, mīkstajos materiālos, kā arī šāviena efekts uz cilvēka ķermeņa.

Šo darbu nekad neuzticiet cilvēkiem bez atbilstošas izglītības un sertifikācijas, kas nespēj uzrādīt materiālu kvalitāti apliecinošus dokumentus, kā arī nekadā gadījumā nemēģiniet atkārtot-veidot paši.

Ložu trāpījumi dabā, imitējot kaujas darbību

Ložu trāpījums ķermenī

Bazooka

Ložu trāpījumi stikla traukos

Ložu trāpījumi stiklā - izmantots drošais kino stikls