Apmācības

licenzētas programmas

Mācību centrs Faville piedāvā kā licenzētas profesionālās pilnveides programmas 160 stundu garumā, tā arī specializētu apmācību darbam ar sprāgstvielām un spridzināmām ietaisēm.

Apmācības noder tiem, kuru ikdiena ir saistīta ar dažādu priekšmetu identifikāciju, apsardzi un drošības jautājumiem.

Dažāda ilguma apmācības jau ir izmantojuši Latvijas Pasts, Lidosta „Rīga”, a/s „Liepājas metalurgs”, vairākas apsardzes kompānijas un metāla uzpirkšanas punkti.

Sprādzienbīstami priekšmeti un rīcība to atrašanas gadījumā apsardzes darbiniekiem

Kursa mērķis un uzdevumi: sniegt padziļinātu priekšstatu par sprāgstvielām un spridzināmajām ietaisēm, gan rūpnieciski, gan pašrocīgi izgatavotām. Praktiskajās nodarbībās liela uzmanība tiek pievērsta dažādu ierīču un vielu darbības demonstrējumiem, kā arī to slēpšanas un atklāšanas īpatnībām. Šos kursus iespējams apvienot ar praktisku apmācību/instruktāžu auto un vietas pārmeklēšanā.

Tēmas:

  • Sprādziena mehāniskā un termiskā iedarbība;
  • Rūpnieciski izgatavotas sprāgstvielas un spridzināšanas ierīces, militārā munīcija un pirotehnika;
  • Pašrocīgi izgatavotu sprāgstvielu ķīmijas pamati. Pašrocīgi izgatavotas sprāgstvielas un degmaisījumi, to izgatavošanas īpatnības un nepieciešamie apstākļi;
  • Pašrocīgi izgatavotas spridzināšanas ierīces (ISI). ISI konstruktīvie elementi to atpazīšana un analīze;
  • Sprādzienbīstamu priekšmetu, to sastāvdaļu un vielu atklāšanas veidi, metodes, analīzes paņēmieni un izmantojamais aprīkojums;
  • Rīcība konstatējot aizdomīgus priekšmetus vai vielas. Drošības pasākumi.

PIROTEHNISKIE DARBI – profesionālā pilnveides izglītības programma, kas izstrādāta atbilstoši MK noteikumiem. Programmas ilgums 160 stundas. Apmācības mērķis ir sniegt zināšanas un iemaņas par pirotehnisko izstrādājumu uzbūvi, darbības principiem, un to profesionālu un drošu izmantošanu. Izglītojamie apgūst LR tiesiski normatīvos aktus, kas regulē pirotehniskos darbus un to apriti, pirotehnisko maisījumu ķīmisko sastāvu un reakcijas, profesionālas prasmes par pirotehnisko izstrādājumu drošu izmantošanu un lietošanu, kā arī ugunsdrošību, pirmās palīdzības sniegšanu un zināšanas vides aizsardzības jautājumos.

Pēc kursu beigšanas un noslēguma pārbaudījuma sekmīgas nokārtošanas izglītojamie saņem apliecību par profesionālās pilnveides izglītību, kas nepieciešama, lai saņemtu pirotehniķa sertifikātu.

Programmu pēc būtības izvērtējusi Latvijas Policija, Ugunsdzēsības kurss saskaņots ar VUGD.

Pasniedzēji ir profesionāli un pieredzējuši jomu speciālisti – juristi, pirotehniķi, ugunsdzēsēji, kuru ikdiena cieši saistīta ar savu jomu, kā arī ar pieredzi pedagoģiskajā darbā.

Programma izstrādāta ciešā sadarbībā ar Augsti enerģētisko materiālu ekspertu un speciālistu apvienību Faville.

SPRIDZINĀŠANAS DARBI – profesionālās pilnveides programma, kas tiek īstenota pēc Latvijas Policijas koledžas izstrādātās paraugprogrammas.

SPRIDZINĀŠANAS DARBU VADĪTĀJS  – profesionālās pilnveides programma, kas tiek īstenota pēc Latvijas Policijas koledžas izstrādātās paraugprogrammas.